PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM KẾT NỐI TRỰC TUYẾN DOANH NGHIỆP- NGƯỜI LAO ĐỘNG GIỮA 08 TỈNH, THÀNH PHỐ THÁNG 09 NĂM 2023

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE KẾT NỐI 08 TỈNH: THÁI NGUYÊN, HÀ NỘI, BẮC GIANG, BẮC NINH, NINH BÌNH, HẢI PHÒNG, THÁI BÌNH, HÀ NAM

Chương trình tọa đàm phát triển thị trường lao động thành phố Hải Phòng năm 2023

Chương trình “Tọa đàm phát triển thị trường lao động thành phố Hải Phòng năm 2023” giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước và các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động, cung ứng lao động, cho thuê lại lao động

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM KẾT NỐI TRỰC TUYẾN DOANH NGHIỆP- NGƯỜI LAO ĐỘNG GIỮA 08 TỈNH, THÀNH PHỐ THÁNG 09 NĂM 2023

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE KẾT NỐI 08 TỈNH: THÁI NGUYÊN, HÀ NỘI, BẮC GIANG, BẮC NINH, NINH BÌNH, HẢI PHÒNG, THÁI BÌNH, HÀ NAM

THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2023

" HỘI NGHỊ GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ NĂM 2023"

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP – TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, HỌC NGHỀ, BHXH, BHYT TỰ NGUYỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Bảo hiểm thất nghiệp đã và đang có ý nghĩa quan trọng đối với người lao động, giúp chia sẻ gánh nặng tài chính trong lúc người lao động chưa tìm được việc làm.

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM KẾT NỐI TRỰC TUYẾN DOANH NGHIỆP- NGƯỜI LAO ĐỘNG GIỮA 13 TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA BẮC THÁNG 08 NĂM 2023

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE KẾT NỐI 13 TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA BẮC: HẢI PHÒNG - HÀ NỘI - BẮC NINH - HƯNG YÊN - BẮC KẠN - LẠNG SƠN - BẮC GIANG - NINH BÌNH - ĐIỆN BIÊN - TUYÊN QUANG - CAO BẰNG - PHÚ THỌ - THÁI NGUYÊN - QUẢNG NINH

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM KẾT NỐI TRỰC TUYẾN DOANH NGHIỆP- NGƯỜI LAO ĐỘNG GIỮA 16 TỈNH, THÀNH PHỐ THÁNG 08 NĂM 2023

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE KẾT NỐI 16 TỈNH: HẢI PHÒNG - HÀ NỘI - BẮC NINH - HÀ NAM - HƯNG YÊN - BẮC KẠN - THÁI NGUYÊN - LẠNG SƠN - BẮC GIANG - NINH BÌNH - ĐIỆN BIÊN - HẢI DƯƠNG - TUYÊN QUANG - CAO BẰNG - PHÚ THỌ

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM KẾT NỐI TRỰC TUYẾN DOANH NGHIỆP- NGƯỜI LAO ĐỘNG GIỮA 09 TỈNH, THÀNH PHỐ THÁNG 08 NĂM 2023

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE KẾT NỐI 09 TỈNH: HẢI PHÒNG - BẮC NINH - BẮC GIANG - HÀ NỘI- PHÚ THỌ - LẠNG SƠN - BẮC KẠN - THÁI BÌNH - NINH BÌNH

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM KẾT NỐI TRỰC TUYẾN DOANH NGHIỆP- NGƯỜI LAO ĐỘNG GIỮA 09 TỈNH, THÀNH PHỐ THÁNG 07 NĂM 2023

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE KẾT NỐI 09 TỈNH: HẢI PHÒNG - BẮC NINH - BẮC GIANG - HÀ NỘI- PHÚ THỌ - THÁI NGUYÊN - BẮC KẠN - THÁI BÌNH - NINH BÌNH

Thông báo" V/vtuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài"

Thông báo" V/v tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài"

Thông báo "V/v tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài"

Thông báo: "V/v tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài"

Thông báo " Về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội"

Thông báo " Về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội"

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM- TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY, MUA BÁN NGƯỜI, HIV/AIDS NĂM 2023

CHUYÊN ĐỀ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM - TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY, MUA BÁN NGƯỜI, HIV/AIDS NĂM 2023

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM NĂM 2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng phối hợp với Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam tổ chức Ngày hội việc làm sinh viên tại trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam vào ngày 16/06/2023

NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG NĂM 2023

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải phòng phối hợp với trường Đại học Hải Phòng tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2023” tại trường Đại học Hải Phòng

Quyết định 1423/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định 1423/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUẬN HẢI AN NĂM 2023

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác;

Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLĐ Đức.

Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng viên đi học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLĐ Đức.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY CHIẾN THẮNG VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG NĂM 2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY CHIẾN THẮNG VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG NĂM 2023