Hội nghị tuyên truyền phổ biến triển khai những điểm mới của Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 19/12/2023

22-01-2024 | 0 bình luận | 315 xem

Hội nghị tuyên truyền chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, phổ biến triển khai những điểm mới của Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 19/12/2023, có hiệu lực từ ngày 15/02/2024


Thực hiện Chương trình công tác năm của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng cũng như của Phòng Bảo hiểm thất nghiệp. Sáng ngày 20/01/2024 Phòng Bảo hiểm thất nghiệp tổ chức nội dung tuyên truyền chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, phổ biến triển khai những điểm mới của Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 19/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực từ ngày 15/02/2024. Đặc biệt chú trọng, nhấn mạnh những điểm mới, thay đổi, phát sinh tại các điều khoản thực hiện khi giải quyết nghiệp vụ thủ tục chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phó Giám đốc Hồ Hải cùng tập thể cán bộ nhân viên phòng Bảo hiểm thất nghiệp. Tại Hội nghị đồng chí Phó Giám đốc thông báo những nội dung chính của Kết luận đợt Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh xã hội và cho biết Ủy ban nhân dân và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rất quan tâm chú trọng đến nội dung thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời đề nghị cả tập thể cán bộ nhân viên Phòng Bảo hiểm thất nghiệp toàn tâm thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố.


Ảnh: Đồng chí Hồ Hải – Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội nghị cùng các thành viên Phòng Bảo hiểm thất nghiệp tham dự

Cũng tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp phổ biến những điểm mới, thay đổi trong Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH, đề nghị các các bộ phận và các cá nhân tham gia góp ý, phát biểu, thảo luận trong quá trình triển khai thực hiện. Thông qua Hội nghị các thành viên tham dự được nâng cao nhận thức về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiểu được cách thức tiến hành triển khai công việc chuyên môn. Hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi, các chủ đề, chuyên mục được các thành viên Hội nghị hăng hái phát biểu, tích cực thảo luận.

Kết thúc Hội nghị, Ban Tổ chức phát biểu cảm ơn và đề nghị các thành viên tham dự Hội nghị tiếp tục phổ biến, cập nhật, bổ sung những điểm mới của Thông tư 15 để quá trình triển khai công việc được thuận lợi, đúng quy định, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.