Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 3/2024

03-04-2024 | 0 bình luận | 127 xem

Trong tháng 3 năm 2024 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.449 người, tăng 587 người (tăng 68,10%) so với tháng 02 năm 2024.


Trong tháng 3 năm 2024 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.449 người, tăng 587 người (tăng 68,10%) so với tháng 02 năm 2024.

Trong tổng số lao động đến nộp hồ sơ thì số lượng lao động độ tuổi <= 24 là 108 người chiếm 7,45%, độ tuổi từ 25-40 là 878 người chiếm 60,59%, và độ tuổi từ 40 trở lên là 463 người chiếm 31,95%. Số lượng lao động thất nghiệp chủ yếu trong độ tuổi từ 25-40 là do nhóm lao động này đang trong độ tuổi lao động lại có đủ kinh nghiệm, có sức khỏe và rất năng động nên những người lao động trong độ tuổi này thường có xu hướng chuyển đổi công việc nhiều hơn các nhóm lao động có độ tuổi khác. Tỷ lệ lao động nữ thất nghiệp (60,39%) nhiều hơn tỷ lệ nam giới thất nghiệp (39,61%), chiếm phần lớn là lao động phổ thông làm việc chủ yếu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo như giầy da, may mặc, điện tử…(1.025 người chiếm 70,74%). Tại các nhóm ngành này, người lao động thường xuyên phải làm việc tăng ca, thêm giờ, áp lực công việc cao, thu nhập không ổn định nên dẫn đến tình trạng người lao động tự đơn phương xin chấm dứt hợp đồng lao động để chuyển đổi công việc và tìm kiếm cơ hội làm việc trong các môi trường làm việc tốt hơn. Bên cạnh đó việc lao động nữ khi hết thời gian nghỉ chế độ thai sản thì họ cũng đơn phương xin chấm dứt hợp đồng lao động luôn để ở nhà trông con nhỏ, những lao động này mặc dù đã được tư vấn công việc phù hợp với trình độ chuyên môn khi đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đa phần họ vẫn không thể quay trở lại thị trường lao động ngay được.

Trong số 1.449 người lao động thất nghiệp đến nộp hồ sơ tại Trung tâm thì số lượng người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm một phần rất nhỏ là 13 người chiếm 0,90%; số lượng người lao động làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài là người chiếm 98,90%.

Tháng 3 năm 2024, tại Trung tâm có 210 người lao động được giới thiệu việc làm trên tổng số 1.449 người được tư vấn. Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp có quyết định học nghề tháng 3 năm 2024 là 30 người, tăng 01 người (tăng 3,45%) so với tháng 02 năm 2024.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng thường xuyên rà soát, mở rộng, phối hợp với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn để tổ chức tư vấn tuyển sinh nhiều ngành nghề đa dạng, phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương và nhu cầu của người lao động. Đồng thời Trung tâm cũng bố trí cán bộ tư vấn học nghề, việc làm theo nhiều hình thức như trực tiếp một một và tư vấn qua điện thoại cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động thất nghiệp đăng ký tìm việc làm, học nghề. Dù 100% người lao động khi đến nộp hồ sơ đều được tư vấn nhưng có thể thấy tỷ lệ giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề chưa cao nguyên nhân là:

- Tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp lớn đa phần đều có bộ phận tuyển dụng riêng và người lao động thường trực tiếp đến nộp hồ sơ. Những lao động đã có tay nghề nộp hồ sơ và được tuyển dụng rất dễ dàng nên phần lớn người lao động không cần tìm việc qua Trung tâm.

- Bên cạnh đó với sự bùng nổ của công nghệ thông tin như hiện nay thì người lao động không cần qua các trung tâm giới thiệu việc làm, không cần đến sàn giao dịch việc làm cũng có thể tìm được rất nhiều thông tin tuyển dụng trên các trang mạng internet và rất nhiều người đã tìm được công việc phù hợp tại đây.

- Đa số người lao động thất nghiệp là lao động phổ thông nên khi mất việc làm người lao động sẽ gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế và thường chỉ mong muốn nhận được khoản tiền hỗ trợ thất nghiệp để bù đắp một phần nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Trong thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp người lao động thường tìm tạm thời một công việc mang tính thời vụ như bán hàng, tự kinh doanh, làm xe ôm…nên gần như không thể bố trí được thời gian để tham gia khóa hỗ trợ học nghề.

- Mặt khác thời gian hỗ trợ học nghề từ 03- 06 tháng cũng là một khó khăn đối với những người thất nghiệp đã có trình độ, chuyên môn, kỹ thuật cao khi muốn tham gia khóa học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng nghề để chuyển đổi nghề phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động.