Mẫu đăng tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

Doanh nghiệp gửi Phiếu thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động dưới file PDF và file Word vào Email: phongvieclam.hp@gmail.com. Điện thoại: 02253.710529 hoặc 0915541802

CÔNG VĂN VỀ VIỆC THU THẬP THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng tập trung triển khai thực hiện công tác thông tin thị trường lao động ,với mục đích thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp của người lao động, thông tin về thực trạng sử dụng lao động làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu thị trường lao động của thành phố;

HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP KHAI BÁO BIẾN ĐỘNG TRÊN TRANG WEB

Để thuận tiện cho việc Khai báo biến động của các Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng trân trọng gửi file hướng dẫn đến các Doanh nghiệp.

Công văn gửi Doanh nghiệp về biến động lao động và nhu cầu tuyển dụng

Để nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện thông báo tình hình biến động lao động theo quy định, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện...

Mẫu khai báo biến động và nhu cầu tuyển dụng lao động của Doanh nghiệp

Thực hiện quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội , Doanh nghiệp chúng tôi thông báo với quý Trung tâm tình hình biến động lao động tại đơn vị như sau:

Vì sao các Doanh nghiệp phải khai báo biến động lao động

Tầm quan trọng của việc khai báo biến động lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động của Doanh nghiệp