Danh sách ca thi, địa điểm thi kỳ thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và xây dựng đợt 1 năm 2024

Danh sách ca thi, địa điểm thi kỳ thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và xây dựng đợt 1 năm 2024

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2022 TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP

TUYỂN CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2023

Kế hoạch tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2023

TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN ĐỢT 3//2022

Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN – Đợt 03/2022

TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN. ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI, PHÂN LOẠI HÀNG HÓA THI NGÀY 15/4/2022

TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN. ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI, PHÂN LOẠI HÀNG HÓA THI NGÀY 15/4/2022

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NHẬT BẢN

TUYỂN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NHẬT BẢN NGÀNH: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN.

Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN

Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 01/2023

TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ NĂNG TẠI NHẬT BẢN

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐỂ XUẤT CẢNH NĂM 2023.

LỊCH ĐĂNG KÝ KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2022.

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2022 trong ngành Sản xuất Chế tạo, Nông Nghiệp và Ngư Nghiệp

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH HỘ LÝ

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH HỘ LÝ ĐI THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN KHÓA II - NĂM 2022

TUYỂN THỰC TẬP SINH HỘ LÝ ĐI THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN KHÓA II - NĂM 2022

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka Nhật Bản về việc việc phái cử và tiếp nhận thực tập sinh hộ lý sang Nhật Bản, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên Khóa 2 năm 2022 tham gia chương trình cụ thể như sau:

Tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan

Thực hiện CV Số 4178/SLĐTBXH - VLATLĐ "V/v phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản - Đợt 2 năm 2023".

TUYỂN ỨNG VIÊN ĐI HỌC TẬP, LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA TẠI CHLB ĐỨC

Thông báo tuyển chọn bổ sung điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng đa khoa khóa 5 (năm 2023-2024)

TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN THEO ĐƠN HÀNG CÔNG TY HHCP XÍ NGHIỆP TẤT THÀNH

Căn cứ Công văn số 260/TTLĐNN-TCLĐ ngày 04/5/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước và Công văn số 1624/SLĐTBXH - VLATLĐ ''Về việc phối hợp thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp".

TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN ĐỢT 3/2023

Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (gọi tắt là Tổ chức IM Japan) về Chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh Đợt 03/2023, cụ thể như sau: