• Người tìm việc
Ngô Minh Anh

Ngô Minh Anh

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: LĐ PT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng
Ngô Thị Thơ

Ngô Thị Thơ

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng
Bùi Thị Huệ

Bùi Thị Huệ

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: An Lão - Hải Phòng
Nguyễn Khánh Linh

Nguyễn Khánh Linh

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 10 năm

Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng
Phạm Thị Tình

Phạm Thị Tình

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng
Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm:

Địa điểm: Thủy Nguyên - Hải Phòng
Hoàng Văn Đức

Hoàng Văn Đức

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 10 năm

Địa điểm: Kiến Thụy - Hải Phòng
Hoàng Minh Thục

Hoàng Minh Thục

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: Hồng Bàng - Hải Phòng
Vũ Khắc Hoàn

Vũ Khắc Hoàn

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Du lịch

- Ngành nghề: Nhân viên bán hàng

- Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: Hải An - Hải Phòng
Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm:

Địa điểm: Thủy Nguyên - Hải Phòng
Phạm Mạc Duy

Phạm Mạc Duy

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Kế toán

- Ngành nghề: Kế toán

- Kinh nghiệm: 10 năm

Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng
Đàm Thị Hường

Đàm Thị Hường

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng
Trần Thị Lương

Trần Thị Lương

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng
Phạm Thị Hồng Thạo

Phạm Thị Hồng Thạo

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Kế toán

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 10 năm

Địa điểm: Thủy Nguyên - Hải Phòng
Nguyễn Minh Hiếu

Nguyễn Minh Hiếu

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 7 năm

Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng
Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề: Nhân viên bán hàng

- Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Hải An - Hải Phòng
Hoàng Minh Hiện

Hoàng Minh Hiện

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Điện công nghiệp

- Ngành nghề: Kỹ thuật xây dựng

- Kinh nghiệm: 10 năm

Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng
Phạm Thị Nên

Phạm Thị Nên

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: Kiến Thụy - Hải Phòng
Lê Đức Hạnh

Lê Đức Hạnh

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Kinh tế

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng
Nguyễn Thị Hồng Dung

Nguyễn Thị Hồng Dung

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Quản trị tài chính kế toán

- Ngành nghề: Nhân viên bán hàng

- Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng