• Người tìm việc
Nguyễn Bích Hằng

Nguyễn Bích Hằng

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: LĐ PT

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: An Dương - Hải Phòng
Nguyễn Văn Toàn

Nguyễn Văn Toàn

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Hàn

- Ngành nghề: Thợ lắp ráp

- Kinh nghiệm: 9 năm

Địa điểm: An Lão - Hải Phòng
Đỗ Tuấn Anh

Đỗ Tuấn Anh

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: LĐ PT

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 13 năm

Địa điểm: An Dương - Hải Phòng
Lê Văn Mạnh

Lê Văn Mạnh

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Khách sạn nhà hàng

- Ngành nghề: Đầu bếp

- Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng
Bùi Thị Thúy

Bùi Thị Thúy

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Kế toán

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: Dương Kinh - Hải Phòng
Bùi Thị Minh Trang

Bùi Thị Minh Trang

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: kinh tế

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 7 năm

Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng
Đỗ Ngọc Sơn

Đỗ Ngọc Sơn

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Xây dựng

- Ngành nghề: Kỹ thuật xây dựng

- Kinh nghiệm: 11 năm

Địa điểm: Cát Hải - Hải Phòng
Bùi Văn Cương

Bùi Văn Cương

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề: Thợ lắp ráp

- Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: Thủy Nguyên - Hải Phòng
Phạm Thị Yến Ly

Phạm Thị Yến Ly

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 11 năm

Địa điểm: Hải An - Hải Phòng
Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Kế toán

- Ngành nghề: Kế toán

- Kinh nghiệm: 11 năm

Địa điểm: Hải An - Hải Phòng
Đinh Thị Kiều

Đinh Thị Kiều

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: LĐ PT

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: Dương Kinh - Hải Phòng
Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Nga

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 10 năm

Địa điểm: Hồng Bàng - Hải Phòng
Nguyễn Hồng Tuấn

Nguyễn Hồng Tuấn

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: kế toán

- Ngành nghề: Thợ lắp ráp

- Kinh nghiệm: 11 năm

Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng
Đỗ Tuấn Anh

Đỗ Tuấn Anh

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Kinh tế

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 7 năm

Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng
Nguyễn Như Quỳnh

Nguyễn Như Quỳnh

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng
Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Văn Cường

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng
Vũ Văn Hưng

Vũ Văn Hưng

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Điện công nghiệp

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Tiên Lãng - Hải Phòng
Vũ Thị Tuyết

Vũ Thị Tuyết

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Văn thư

- Ngành nghề: Thợ lắp ráp

- Kinh nghiệm: 8 năm

Địa điểm: Kiến Thụy - Hải Phòng
Nguyễn Thị Mai Hưng

Nguyễn Thị Mai Hưng

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Dược

- Ngành nghề: Nhân viên bán hàng

- Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng
Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Mai

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: y sĩ đa khoa

- Ngành nghề: Nhân viên bán hàng

- Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Đồ Sơn - Hải Phòng