• Người tìm việc
Đỗ Tuấn Anh

Đỗ Tuấn Anh

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: LĐ PT

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 13 năm

Địa điểm: An Dương - Hải Phòng
Đinh Thị Kiều

Đinh Thị Kiều

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: LĐ PT

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: Dương Kinh - Hải Phòng
Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Nga

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 10 năm

Địa điểm: Hồng Bàng - Hải Phòng
Nguyễn Hồng Tuấn

Nguyễn Hồng Tuấn

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: kế toán

- Ngành nghề: Thợ lắp ráp

- Kinh nghiệm: 11 năm

Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng
Đỗ Tuấn Anh

Đỗ Tuấn Anh

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Kinh tế

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 7 năm

Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng
Nguyễn Như Quỳnh

Nguyễn Như Quỳnh

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng
Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Văn Cường

- Trình độ chuyên môn: LĐPT

- Chuyên ngành: LĐPT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 5 năm

Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng
Vũ Văn Hưng

Vũ Văn Hưng

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Điện công nghiệp

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Tiên Lãng - Hải Phòng
Vũ Thị Tuyết

Vũ Thị Tuyết

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Văn thư

- Ngành nghề: Thợ lắp ráp

- Kinh nghiệm: 8 năm

Địa điểm: Kiến Thụy - Hải Phòng
Nguyễn Thị Mai Hưng

Nguyễn Thị Mai Hưng

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Dược

- Ngành nghề: Nhân viên bán hàng

- Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng
Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Mai

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: y sĩ đa khoa

- Ngành nghề: Nhân viên bán hàng

- Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Đồ Sơn - Hải Phòng
Lê Thị Minh Thu

Lê Thị Minh Thu

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Kế toán

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 9 năm

Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng
Mai Xuân Thuyết

Mai Xuân Thuyết

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: LĐ PT

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 7 năm

Địa điểm: An Dương - Hải Phòng
Vũ Trọng Phúc

Vũ Trọng Phúc

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: LĐ PT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng
Lê Trung Thành

Lê Trung Thành

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm: Thủy Nguyên - Hải Phòng
Nguyễn Đình Sơn

Nguyễn Đình Sơn

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: LĐ PT

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Hải An - Hải Phòng
Vũ Công Định

Vũ Công Định

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 11 năm

Địa điểm: Dương Kinh - Hải Phòng
Phạm Văn Giáp

Phạm Văn Giáp

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: cơ khí chế tạo

- Ngành nghề:

- Kinh nghiệm: 11 năm

Địa điểm: Hồng Bàng - Hải Phòng
Nguyễn Thị kiều Ngân

Nguyễn Thị kiều Ngân

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: Kế toán

- Ngành nghề: Kế toán

- Kinh nghiệm: 1 năm

Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng
Phạm Thị Hồng Vân

Phạm Thị Hồng Vân

- Trình độ chuyên môn:

- Chuyên ngành: LĐ PT

- Ngành nghề: Nghề nghiệp khác

- Kinh nghiệm: 2 năm

Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng