TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH HỘ LÝ NHẬT BẢN NĂM 2024

29-01-2024 | 0 bình luận | 144 xem

TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH HỘ LÝ NHẬT BẢN NĂM 2024


    Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản - khóa 5 năm 2024 theo công văn số:

CV 77- TTS ho ly tai Nhat.pdf

77/TTLĐNN - TCLĐ