Hướng dẫn cách thức, quy trình đăng tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

29-12-2023 | 0 bình luận | 284 xem

Hướng dẫn cách thức, quy trình đăng tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài theo công văn Số: 6921 /SLĐTBXH-VLATLĐ ban hành ngày 26/12/2023