PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM VÀ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP QUẬN HỒNG BÀNG NĂM 2023

30-10-2023 | 0 bình luận | 333 xem

Sàn giao dịch việc làm Hải Phòng là nơi các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp và người lao động có được thông tin đầy đủ - chính xác


        Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hải Phòng về giải quyết việc làm năm 2023, với mục đích tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận Hồng Bàng được tiếp cận thông tin tuyển sinh, tuyển dụng của các doanh nghiệp, các trường nghề; trên cơ sở đó lựa chọn cho mình một công việc, một ngành nghề phù hợp với khả năng, trình độ của bản thân nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội quận Hồng Bàng nói riêng và thành phố nói chung; 

        Ngày 28 tháng 10 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng phối hợp với UBND Quận Hồng Bàng tổ chức thành công Phiên Giao dịch Việc làm và Tư vấn hướng nghiệp tại quận Hồng Bàng năm 2023. Phiên Giao dịch Việc làm diễn ra vào sáng ngày 28/10/2023 tại Trung tâm Chính trị -  Hành chính quận Hồng Bàng số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Tại Phiên Giao dịch việc làm và Tư vấn hướng nghiệp năm 2023, có 33 đơn vị, trong đó có 25 doanh nghiệp tuyển dụng trong nước, 03 doanh nghiệp tuyển dụng ngoài nước và 05 đơn vị tuyển sinh đào tạo, học nghề. Tổng nhu cầu tuyển dụng hơn 5000 vị trí việc làm trong nước, 1.500 cơ hội việc làm ngoài nước và 2.500 chỉ tiêu tuyển sinh, học nghề. Các doanh nghiệp, đơn vị tuyển sinh có nhiều hình thức phong phú giới thiệu về thông tin của đơn vị cũng như thông tin tuyển sinh, thu hút sự quan tâm của đông đảo người lao động.

Phiên giao dịch việc làm đã thu hút từ 1.200 đến 1.500 học sinh, sinh viên và người lao động tham gia tìm hiểu thông tin và ứng tuyển.

Trong quá trình diễn ra Phiên Giao dịch, người lao động được gặp gỡ, giao lưu, tư vấn chuyên sâu về lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện gia đình; những lời khuyên, chia sẻ thiết thực gắn liền với việc học tập, rèn luyện, hướng đi cần thiết đối với khả năng học tập của học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, tại các gian hàng cũng cung cấp thông tin cơ bản, cơ hội ứng tuyển, tiếp xúc với các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong và ngoài nước.

     Phiên Giao dịch Việc làm và Tư vấn hướng nghiệp năm 2023 là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động trong nước và ngoài nước; được định hướng nghề nghiệp tương lai để từ đó học hỏi, trang bị thêm cho mình kỹ năng, khả năng thích nghi với những biến động thị trường việc làm khi ra trường, giúp người lao động lựa chọn công việc, ngành học phù hợp. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn quận và trên toàn thành phố.


Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại Phiên Giao dịch Việc làm và Tư vấn hướng nghiệp Quận Hồng Bàng năm 2023:


Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng phát biểu khai mạc tại Phiên Giao dịch Việc và Tư vấn hướng nghiệp quận Hồng Bàng 2023

z4831850379578_faed11445a1aada05a1876f3e739be2b.jpg

Đại diện Doanh nghiệp phỏng vấn người lao động tại Phiên Giao dịch Việc làm và Tư vấn hướng nghiệp Quận Hồng Bàng 2023


z4831849266922_3724bb669afdd63722ad36efe2584bcb.jpg

Đại diện Doanh nghiệp phỏng vấn người lao động tại Phiên Giao dịch Việc làm và Tư vấn hướng nghiệp Quận Hồng Bàng 2023


z4831834785928_6f63bdd7f70218cae940d15fa82d98c6.jpg

Hình ảnh Người lao động tham gia tuyển dụng tại Phiên Giao dịch Việc làm và Tư vấn hướng nghiệp Quận Hồng Bàng năm 2023

z4831841807900_87243106ec79917bd0801ae1bb6e210f.jpg

Hình ảnh Người lao động tham gia tuyển dụng tại Phiên Giao dịch Việc làm và Tư vấn hướng nghiệp Quận Hồng Bàng năm 2023

z4831843825208_ea17615c17bde2c2fec39a48dcae5aa9.jpg

Hình ảnh Người lao động tham gia tuyển dụng tại Phiên Giao dịch Việc làm và Tư vấn hướng nghiệp Quận Hồng Bàng năm 2023

z4831846914779_ff7a62b1835ab19723e0a88329ae5c96.jpg

Hình ảnh Người lao động tham gia tuyển dụng tại Phiên Giao dịch Việc làm và Tư vấn hướng nghiệp Quận Hồng Bàng năm 2023