Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 12/2022

05-01-2023 | 0 bình luận | 159 xem

Tháng 12 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.526 người giảm 526 người (giảm 25,63%) so với tháng 11 năm 2022.Trong tổng số lao động đến nộp hồ sơ thì số lượng lao động độ tuổi <= 24 là 160 người chiếm 8,11%, độ tuổi từ 25-40 là 1.329 người chiếm 67,33%, và độ tuổi từ 40 trở lên là 485 người chiếm 24,57%. Số lượng lao động thất nghiệp chủ yếu trong độ tuổi từ 25-40 là do nhóm lao động này đang trong độ tuổi lao động lại có đủ kinh nghiệm, có sức khỏe và rất năng động nên những người lao động trong độ tuổi này thường có xu hướng chuyển đổi công việc nhiều hơn các nhóm lao động có độ tuổi khác. Tỷ lệ lao động nữ thất nghiệp (60,89%) nhiều hơn tỷ lệ nam giới thất nghiệp (39,11%), chiếm phần lớn là lao động phổ thông làm việc chủ yếu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo như giầy da, may mặc, điện tử… (1.004 người chiếm 65,79%). Tại các nhóm ngành này, người lao động thường xuyên phải làm việc tăng ca, thêm giờ, áp lực công việc cao, thu nhập không ổn định nên dẫn đến tình trạng người lao động tự đơn phương xin chấm dứt hợp đồng lao động để chuyển đổi công việc và tìm kiếm cơ hội làm việc trong các môi trường làm việc tốt hơn. Bên cạnh đó việc lao động nữ khi hết thời gian nghỉ chế độ thai sản thì họ cũng đơn phương xin chấm dứt hợp đồng lao động luôn để ở nhà trông con nhỏ, những lao động này mặc dù đã được tư vấn công việc phù hợp với trình độ chuyên môn khi đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đa phần họ vẫn không thể quay trở lại thị trường lao động ngay được.

Trong số 1.526 người lao động thất nghiệp đến nộp hồ sơ tại Trung tâm thì số lượng người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm một phần rất nhỏ là 34 người chiếm 2,23%; số lượng người lao động làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài là người chiếm 97,51%.

Tháng 12 năm 2022, tại Trung tâm có 295 người lao động được giới thiệu việc làm trên tổng số 1.526 người được tư vấn và có 47 người có quyết định hỗ trợ học nghề.

Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp có quyết định học nghề so với tháng 11/2022 giảm 25 người (giảm 34,72%). Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng thường xuyên rà soát, mở rộng, liên kết với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn để tổ chức đào tạo nhiều ngành nghề đa dạng, phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương và nhu cầu của người lao động. Đồng thời Trung tâm cũng bố trí cán bộ tư vấn học nghề, việc làm theo nhiều hình thức như trực tiếp một một và tư vấn qua điện thoại cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động thất nghiệp đăng ký tìm việc làm, học nghề. 

          Trên đây là báo cáo tháng 12 năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp./.