KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG HÀN THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS

28-09-2022 | 0 bình luận | 810 xem

THÔNG BÁO " Tổ chức chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiếng Hàn theo chương trình EPS".


           Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng thông báo tổ chức chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiếng Hàn Quốc theo chương trình EPS cụ thể như sau:

z3756246021771_75026211cce25395e0f3a7d1e7b16a08.jpg