Đánh giá tình hình thực hiện BHTN tháng 11/2021

Trong tháng 11 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.145 người giảm 16 người (giảm 1,38%) so với tháng 10 năm 2021.

Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm

Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 12/2022

Tháng 12 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.526 người giảm 526 người (giảm 25,63%) so với tháng 11 năm 2022.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 12/2022

Tháng 12 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.526 người giảm 526 người (giảm 25,63%) so với tháng 11 năm 2022.

Quy định về hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 10/2021

Trong tháng 10 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.161 người giảm 327 người (giảm 21,98%) so với tháng 09 năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 09/2021

Trong tháng 09 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.488 người giảm 269 người (giảm 15,31%) so với tháng 08 năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 08/2021

Trong tháng 08 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.757 người giảm 119 người (giảm 6,17%) so với tháng 07 năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 07/2021

Trong tháng 07 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.876 người giảm 533 người (giảm 22.13%) so với tháng 06 năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 06/2021

Trong tháng 06 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.409 người tăng 283 người (tăng 13.31%) so với tháng 05 năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 05/2021

Trong tháng 05 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2126 người tăng 440 người (≈ 26.1 %) so với tháng 04 năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 04/2021

Trong tháng 04 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.686 người tăng 431 người (≈ 34.34 %) so với tháng 03 năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 03/2021

Trong tháng 03 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1255 người tăng 501 người (≈ 68.45 %) so với tháng 02 năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 02/2021

Trong tháng 02 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 754 người giảm 563 người (≈ 42.75 %) so với tháng 01 năm 2021. Đây là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại, do đó thành phố quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch để ngăn ngừa dịch lây lan, cụ thể là: các doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, toàn dân cùng nhau thực hiện biện pháp giãn cách xã hội

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 01/2021

Trong tháng 01 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.317 người giảm 323 người (≈ 19,7 %) so với tháng 12 năm 2020. Đây là thời điểm cận tết nên người lao động nếu không vì lý do doanh nghiệp cho nghỉ thì người lao động sẽ không tự đơn phương chấm dứt mà sẽ cố làm để có thêm tiền thưởng tết.