Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 05/2021

Trong tháng 05 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2126 người tăng 440 người (≈ 26.1 %) so với tháng 04 năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 04/2021

Trong tháng 04 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.686 người tăng 431 người (≈ 34.34 %) so với tháng 03 năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 03/2021

Trong tháng 03 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1255 người tăng 501 người (≈ 68.45 %) so với tháng 02 năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 02/2021

Trong tháng 02 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 754 người giảm 563 người (≈ 42.75 %) so với tháng 01 năm 2021. Đây là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại, do đó thành phố quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch để ngăn ngừa dịch lây lan, cụ thể là: các doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, toàn dân cùng nhau thực hiện biện pháp giãn cách xã hội

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 01/2021

Trong tháng 01 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.317 người giảm 323 người (≈ 19,7 %) so với tháng 12 năm 2020. Đây là thời điểm cận tết nên người lao động nếu không vì lý do doanh nghiệp cho nghỉ thì người lao động sẽ không tự đơn phương chấm dứt mà sẽ cố làm để có thêm tiền thưởng tết.